Allmänna villkor för VisibleIN

Tack för att du visar ditt intresse för våra produkter! Nedan finner du de villkor som gäller för ditt köp; de förklarar vilka rättigheter du har. Skulle du ha några frågor är det bara att kontakta oss, så förklarar vi mer än gärna hur allting fungerar. Det som förklaras här är vem du handlar från (sektion 1), hur du lägger en order (sektion 2), priser (sektion 4), frakt och leverans (sektion 6), ångerrätt (sektion 7) och garantier (sektion 9). Vi hoppas att du blir nöjd med ditt köp!

Allmänt

Dessa allmänna villkor (de "Allmänna villkoren") gäller när du ("Kunden" eller "du") lägger en order från VisibleIN ("Företaget", "oss" eller "vi") på visiblein.se, ("Webbplatsen").

Genom att acceptera de Allmänna villkoren bekräftar du att du är minst 18 år gammal eller att du har din förmyndares tillstånd och att du uppfyller de Allmänna villkoren. Du bekräftar även att du har läst informationen om hantering av personuppgifter och cookies och godkänner användningen av sådan data i enlighet med Tictails integritetspolicy.

Vi säljer våra produkter till flera länder och jurisdiktioner och dessa Allmänna villkor är framtagna för att vara globala. Beroende på var du bor kan dock tvingande lagstiftning gälla. Vi respekterar tillämpbara lagar och inget i dessa Allmänna villkor ska uppfattas som en begränsning av dina lagstadgade rättigheter, om sådana lagar ger dig större rättigheter än vad som anges här.

Genom att acceptera dessa Allmänna villkor förstår och accepterar du att alla ordrar, köp och transaktioner görs exklusivt mellan Företaget och Kunden, och att Tictail AB, Tictail Inc – i egenskap av plattformsleverantör – inte tar något ansvar för innehåll, interaktioner eller transaktioner gjorda på visiblein.se.

Ordrar m.m.

När du tar emot en orderbekräftelse från oss betyder det att din order har accepterat och att du ingår ett köpavtal. Vi rekommenderar dig att spara orderbekräftelsen för eventuell framtida kontakt med oss. Vi kan neka en order av olika anledningar, exempelvis om du lämnar felaktiga personuppgifter och/eller dras med skulder sedan tidigare.

Du kan ångra din order till dess att vi har bekräftat den. Vi kommer sedan att återbetala eventuella utgifter som du, ditt konto- eller kreditkortsföretag har utfärdat för ordern.

Vi kan annullera en order om de beställda produkterna är slutsålda. Vi kommer sedan att återbetala eventuella utgifter och meddela dig om likvärda produkter om sådana finns tillgängliga.

Alla beställda produkter förblir vår egendom till dess att vi har mottagit fullständig betalning för dem.

Kundinformation m.m.

Du ansvarar för att de personuppgifter du lämnar till oss är korrekta och fullständiga.

Du ansvarar för alla köp som görs med dina inloggningsuppgifter. Se till att du håller dina inloggningsuppgifter hemliga och att ingen annan kommer åt dem utan ditt tillstånd. Meddela oss om du misstänker att någon har fått tag på dina inloggningsuppgifter utan ditt tillstånd.

Priser, avgifter m.m.

De priser som finns angivna på Webbplatsen gäller för ordrar som har lagts på Webbplatsen. Alla priser gäller den valuta som anges på webbplatsen och innefattar moms där det anges (beroende på var du bor kanske moms inte gäller ditt köp). Om inget annat anges på Webbplatsen ingår inte betalnings- eller fraktkostnader och dessa redovisas separat. Tänk på att lokala avgifter (så som valutaväxlingsavgifter, kredit- eller kontokortsavgifter, moms, tullavgifter m.m.) kan tillkomma beroende på var du bor och din lokala lagstiftning. Du ansvarar för sådana avgifter och kan inte få dem betalda av oss.

Specialerbjudanden

Vid vissa tillfällen kan vi, för vissa produkter, erbjuda bättre villkor än de som anges i de Allmänna villkoren, exempelvis vad gäller förlängd ångerrätt eller kostnadsfria returer. Sådana bättre villkor gäller endast under en begränsad tid, till dess att de specifika produkterna sålt slut, och kan annulleras av oss när som helst, och i så fall gäller dessa Allmänna villkor utan ändringar.

Frakt och leverans

Produkter som finns i lager levereras vanligtvis inom det antal arbetsdagar som visas på Webbplatsen. Den uppskattade leveranstiden för en order anges i orderbekräftelsen. Vid händelse av förseningar informerar vi dig och fortsätter att övervaka ordern. Du kan annullera ordern om leveransen försenas i mer än 30 dagar och förseningen inte har uppstått på grund av dig.

Beroende på fraktmetoden kan du behöva hämta ordern från ett specifikt utlämningsställe. Du måste göra det inom tiden som anges på leveransavin. Om du inte hämtar ordern i tid kan en förseningsavgift tas ut från dig och ordern kan skickas tillbaka till oss på din bekostnad. Vi kan även annullera ordern om du inte hämtar den i tid.

Ångerrätt

Du har rätt att ångra din order genom att meddela oss detta inom 14 dagar från det att du tog emot dina produkter. Du måste sedan skicka ett ångermeddelande till oss med ditt namn, din adress och e-postadress, ditt ordernummer och en lista över de produkter som omfattas, exempelvis genom att använda formuläret på Webbplatsen. Sedan måste du omedelbart och inom 14 dagar från det att du skickade ångermeddelandet returnera produkterna till oss på egen bekostnad. Du ansvarar för skicket på produkterna under leveransen tillbaka till oss, därför rekommenderar vi dig att skicka dem väl paketerade, i gott skick och i den ursprungliga lådan och/eller förpackningen.

När du ångrar en order återbetalar vi det pris som du har betalat för produkterna du returnerar, inklusive fraktkostnader för standardleverans till dig (d.v.s. den billigaste fraktmetoden; du får ingen återbetalning för extra utgifter om du valde expressleverans eller liknande). Av den summa som återbetalas kan vi dock dra pengar för produkternas värdesnedsättning om sådan har uppstått på grund av att din hantering varit för slitsam i förhållande till vad som krävs för att avgöra produkternas funktion eller karaktäristiska drag. Vidare ersätts bara fraktkostnader om de returnerade produkterna utgör en hel order, alltså återbetalas de inte om du bara returnerar delar av en order. Vi utfärdar återbetalningen så fort som möjligt och inom 14 dagar från det att vi mottagit ditt ångermeddelande. Vi kommer dock att hålla på återbetalningen till dess att vi har tagit emot de returnerade produkterna eller bevis på att de har skickats till oss (i form av ett leveranscertifikat). Återbetalningen betalas ut med samma betalningsmetod som du använde för att betala de returnerade produkterna om inget annat har avtalats.

Din ångerrätt gäller inte för kontrakt som:

  • gäller en tjänst som har utförts helt, om du när du lade din order godkände utförandet av tjänsten och fastslog att du inte skulle ha någon ångerrätt efter tjänstens utförande
  • gäller varor eller en tjänst vars pris beror på svängningar i marknaden som vi inte kan kontrollera och vilka kan inträffa under perioden mellan det att du mottagit produkten vars köp du vill häva och tidpunkten då vi blivit meddelade att du vill häva köpet
  • gäller varor som har tillverkats efter dina instruktioner eller som på annat vis är skräddarsydda till dig
  • gäller varor som snabbt faller i värde eller har ett utgångsdatum
  • gäller varor med brutet emballage som inte lämpar sig för retur på grund av hälso- eller hygienskäl, och emballaget har brutits av dig
  • gäller varor som, efter leveransen, av sin natur är sådana att de inte kan separeras från andra artiklar som de har blandats med
  • gäller förseglade ljud- eller videoinspelningar eller förseglad datorprogramvara och förseglingen har brutits av dig
  • gäller individuella exemplar av en tidning eller tidsskrift
  • gäller digitalt innehåll som levereras på annat sätt än fysiska media, om du har godkänt leverans på sådant vis och fastslagit att du avsäger dig din ångerrätt
  • gäller kulturella evenemang, sportevenemang eller liknande underhållningsaktivitet, mattjänst, catering eller liknande tjänst, boende, transport av varor eller uthyrning av transportmedel, där vi tillhandahåller tjänsten på en specifik dag eller under en specifik period.

Garanti och klagomål

Vissa av våra produkter kan omfattas av garantier. Information om sådana garantier lämnas på Webbplatsen eller i dessa Allmänna villkor. Orderbekräftelsen är ett garantibevis. Våra garantier omfattar endast tillverkningsfel och därmed inga fel som uppstått i samband med individuella ändringar av produkternas funktion eller utseende efter ombyggnad, uppgradering eller annan konfigurering.

Du kan, inom 2 år (eller annan lagstadgad längre tidsperiod) efter det att du tagit emot produkterna, lämna klagomål på produkter som är defekta enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Du måste då skicka ett klagomål till oss med ditt namn, din adress och e-postadress, ditt ordernummer och en lista över de produkter som klagomålet omfattar, exempelvis genom att använda formuläret på Webbplatsen. Du måste lämna in ditt klagomål så fort som möjligt efter att defekten har upptäckts. Alla klagomål som lämnas inom två månader från det att defekten upptäcks räknas som lämnade i god tid.

Vi återbetalar dig för de defekta produkterna i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning och ansvarar för kostnader som uppstår i samband med att produkterna skickas tillbaka till oss. Det är vårt mål att utfärda sådana betalningar inom 30 dagar från det att vi mottagit klagomålet och fastställt att en återbetalning ska göras, men det kan ta längre tid beroende på produktens natur. Det är även vår strävan att följa de riktlinjer för defekta produkter som fastställts av relevanta nationella konsumentskyddsmyndigheter. Återbetalningen betalas ut med samma betalningsmetod som du använde för att betala de defekta produkterna om inget annat har avtalats.

Ansvarsbegränsning

Såvida lokal lagstiftning inte anger något annat är vårt ansvar begränsat till direkta skador och under inga omständigheter ska vi hållas ansvariga för indirekta skador, så som inkomstbortfall eller dylikt.

Intellektuella egendomsrättigheter

Webbplatsen och allt dess innehåll ägs av oss och våra licensgivare och den skyddas av intellektuell egendoms- och marknadsföringslagstiftning. Detta innebär att varumärken, företagsnamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout och information om produkter, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan skriftligt godkännande från oss.

Friskrivning

Vi reserverar oss för fel i bild och typografi på Webbplatsen, så som fel i produktbeskrivningar, tekniska angivelser, felaktiga priser eller inkorrekt information gällande en produkts lagerstatus. Vi har rätten av korrigera uppenbara fel och kan när som helst ändra eller uppdatera information på Webbplatsen.

Bilder på Webbplatsen är endast illustrativa och är ingen garanterad representation av det exakta antalet produkter du får om du beställer, inte heller att utseende, funktion eller ursprung för produkten stämmer.

Ändringar till de Allmänna villkoren

Vi kan ändra dessa Allmänna villkor när som helst. Vi applicerar sedan de ändrade Allmänna villkoren på Webbplatsen och de träder i kraft när du accepterar dem (i samband med att du lägger en ny order via Webbplatsen eller när du besöker Webbplatsen).

Lagval och tvistlösning

Vid händelse av tvist eftersträvar vi att följa beslut från relevanta nationella konsumentskyddsmyndigheter.

Tvister gällande tolkning eller tillämpning av dessa Allmänna villkor ska styras och tolkas i enlighet med den lagstiftning som gäller i det land eller den delstat som vi bedriver våra affärer från, och ska icke-exklusivt bedömas av domstol där vi har vårt säte. "Icke-exklusivt bedömas" betyder att du kan väcka ett mål mot oss inom en annan jurisdiktion, om det inom den nationella lagstiftningen finns en sådan rättighet.


Det var allt! Vi hoppas att du är nöjd med ditt köp! Dessa villkor upprättades av VisibleIN den 2016-06-12 13:42:04


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Allmänna försäljningsvillkor - Företag

Tillämplighet

1. Dessa allmänna försäljningsvillkor gäller mellan Kunden och VisibleIN / Reflexshopen (”Säljaren”) såvida parterna inte skriftligen överenskommit annat.

När uttrycket ”skriftlig(t)” eller ”skriftligen” används i dessa bestämmelser avses därmed en handling underskriven av båda parter eller brev, telefax, elektronisk post eller andra kommunikationsformer som parterna har kommit överens om.

Förpackning

2. Priser i offert/anbud och avtal skall, om inte annat anges, avses innefatta Säljarens standardförpackning.

Produktinformation

3. Uppgifter i av Säljaren tillhandahållet marknadsföringsmaterial samt i prislistor och annan produktinformation är bindande endast i den utsträckning avtalet uttryckligen hänvisar till dem.

Offert och orderbekräftelse

4. Säljarens offert eller anbud gäller, med de undantag som anges i dessa allmänna försäljningsvillkor samt om inte annat anges i offerten, i 30 dagar från offertens/anbudets datum. Offerten/anbudet är bindande med reservation för mellankommande avtal och gäller endast för odelad beställning.

5. Orderbekräftelse från Säljaren som Kunden inte skriftligen anmärkt mot inom 8 dagar efter bekräftelsens datering, skall anses vara godkänd i dess helhet av Kunden.

Priser och betalning

6. Alla priser baseras på de för Säljaren gällande anskaffnings- eller tillverkningskostnaderna på dagen för Säljarens offert/anbud respektive orderbekräftelse. För det fall dessa kostnader därefter skulle komma att öka på grund av prisändring från Säljarens leverantör, ändrade tull-, frakt eller försäkringskostnader, ändrade valutakurser eller andra orsaker som ligger utanför säljarens kontroll, förbehåller sig Säljaren rätten att i motsvarande utsträckning höja avtalat pris. Säljaren är skyldig att omgående underrätta Kunden om prisförändringar.

7. Ökade hemtagningskostnader föranledda av Kundens uttryckliga begäran om omgående leverans betalas av Kunden.

8. Alla priser gäller exklusive mervärdesskatt eller liknande skatter och/eller avgifter. Frakt- och eventuella emballagekostnader ingår inte i priset om inte annat har avtalats.

9. Betalning skall ske inom 30 dagar från fakturadatum om inte annat har avtalats.

10. Om Kunden ställer in betalningarna, försätts i konkurs, träder i likvidation, blir föremål för företagsrekonstruktion eller annars är på obestånd, har Säljaren rätt att stoppa leverans och ställa som villkor för leverans att Kunden betalar kontant eller ställer fullgod säkerhet för det avtalade priset och övriga kostnader som skall betalas av Kunden. Säljaren förbehåller sig rätten att utföra sedvanlig kreditbedömning av Kunden, även innefattande inhämtande av kreditupplysning, samt att med anledning av denna bedömning fordra att Kunden betalar kontant.

11. Säljaren har rätt att innehålla leverans om Kunden underlåter att betala. Godset förblir Säljarens egendom till dess att det blivit till fullo betalt, i den utsträckning som sådant äganderättsförbehåll är giltigt enligt lag.

12. För det fall Kunden inte betalar inom föreskriven tid, eller inom den tid som annars särskilt har avtalats, skall dröjsmålsränta utgå uppgående till vid var tid gällande referensränta med tillägg av 8 procentenheter, samt dröjsmålsavgift enligt information på fakturan.

Om betalning inte sker inom sextio (60) dagar från förfallodagen, trots påminnelse, äger Säljaren – utan hänsyn tagen till vad som stadgas i första stycket – rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan genom skriftligt meddelande till Kunden.

13. Anmärkning mot faktura skall för att kunna prövas, framställas inom 8 dagar från fakturadatum.

Leveranstid och försening

14. Leverans skall ske i enlighet med vad som föreskrivits i orderbekräftelsen. Utöver den i det individuella avtalet fastställda leveranstiden är Säljaren vid behov berättigad till förlängning av leveranstiden med ytterligare en fjärdedel av den avtalade leveranstiden, dock minst en vecka och högst en månad. Leverans har skett i rätt tid om godset inom leveranstiden (eller ny leveranstid efter förlängning) antingen avhämtats/avsänts eller anmälts färdigt för avhämtande/avsändande.

15. Har ingen leveransklausul avtalats, skall leveransen ske fritt Säljarens lager, Stockholm/Tullinge, enligt vid avtalets ingående gällande INCOTERMS. För det fall Säljaren i avtalet uttryckligen har åtagit sig att ombesörja transport och försäkring av godset, debiteras Kunden de kostnader som följer därav.

16. Säljaren ansvarar inte för försenad leverans som beror på förhållanden hos Säljarens leverantör om omständigheterna som leder till att leveransen försenas ligger utom Säljarens kontroll.

17. Säljaren skall underrätta Kunden om befarad förändring av leveranstidpunkt på hela eller delar av leveransen.

18. Till den del avtalad leverans avser unika produkter (dvs. produkter som inte ingår i Säljarens ordinarie sortiment) saknar Kunden hävningsrätt för det fall leveransen skulle vara försenad och förseningen beror på orsaker som ligger utanför Säljarens kontroll.

I den utsträckning avtalad leverans avser standardprodukter har Kunden hävningsrätt om förseningen överstiger 8 dagar utöver den förlängningstid som Säljaren är berättigad till enligt punkt 14.

Mottagningskontroll, fel eller brist

19. Kunden skall vid godsets mottagande göra en mottagningskontroll. Kundens mottagningskontroll skall bl.a. omfatta avstämning av mottaget gods mot följesedel samt kontroll av utifrån synliga skador på godset och dess förpackning. Eventuella avvikelser i mängd samt konstaterade skador skall anmälas till transportören och noteras på fraktsedeln när godset kvitteras. Kunden skall vid mottagandet även i övrigt undersöka godset på sätt som är brukligt och i överensstämmelse med Köplagen.

20. Anmärkning mot levererad mängd skall göras inom 8 dagar från godsets mottagande. Anmärkning mot kvalitet, toleranser m.m. skall göras omedelbart efter det att avvikelsen upptäckts, dock senast 1 månad från det att godset mottagits. Underlåter Kunden att göra sådan anmärkning inom föreskriven tid, trots att Kunden upptäckt eller borde ha upptäckt avvikelsen, förlorar Kunden rätten att göra felpåföljder gällande.

21. Anmärkning enligt punkt 20 skall ske skriftligt utan oskäligt uppehåll efter att felet visat sig, och innehålla uppgift om avvikelsens art respektive bristens omfattning.

22. Visar sig gods vara behäftat med fel är Säljaren skyldig att inom skälig tid kostnadsfritt ersätta, reparera eller omarbeta det levererade godset. Det står Säljaren fritt att välja vilken av åtgärderna denne skall vidta. Säljaren har dock inget ansvar för fel som beror på omständigheter som ligger utanför Säljarens kontroll. Omständigheter hos Säljarens leverantör skall anses ligga utanför Säljarens kontroll.

23. Säljarens ansvar för fel enligt punkt 22 omfattar endast fel som visar sig inom ett år från den dag godset levererades.

24. Om Säljaren inte inom skälig tid avhjälper fel som anges i punkt 22, har Kunden rätt att häva avtalet avseende den del av leveransen som belastas av felet. Denna Kundens hävningsrätt omfattar hela leveransen om den del som är behäftad med fel är en väsentlig del av leveransen och syftet med leveransen genom felet förfelas. Kundens hävningsrätt inträder som tidigast fyra veckor efter det att felet skulle ha avhjälpts.

25. Utöver vad som föreskrivs i punkterna 22-24 har Säljaren inte något ansvar för fel eller för underlåten ersättningsleverans m.m. Detta gäller varje förlust som felet eller underlåtenheten kan orsaka som exempelvis produktionsbortfall, utebliven vinst och annan ekonomisk följdförlust.

Avbeställning

26. Avbeställning av ännu inte levererat gods får endast ske efter skriftligt godkännande från Säljaren. För det fall Säljaren godkänner avbeställningen äger Kunden endast rätt till ersättning för erlagt pris. Kunden skall, med undantag för erlagt pris, helt kompensera Säljarens förlust med anledning av avbeställningen.

Retur

27. Retur av skadat eller felaktigt gods får ske först då Säljaren godkänt retur.

28. Vid retur av godset skall godset levereras åter till Säljaren på Kundens bekostnad med originalförpackning och i samma skick godset hade då det levererades till Kunden. Om så inte sker krediteras inte godset. Då godset returneras skall kopia av faktura eller kvitto bifogas.

29. Då Säljaren har godkänt retur, trots att fel i gods eller leverans inte föreligger, krediteras Kunden fakturavärdet med avdrag för 20 procent, dock lägst 500 kr. För leverans av godset till Säljaren gäller vad som stadgas därom i punkten 28.

Gods som inte tillhör Säljarens lagersortiment krediteras endast om Säljarens leverantör accepterar returen.      

Ändring av och/eller tillägg till order

30. Ändring av och/eller tillägg till order godtas endast om ändring eller tillägg sker på samma arbetsdag som den ursprungliga tidpunkten för orderläggning. Därefter betraktas ändringar och tillägg att betraktas som ny order.

Ansvar för sakskada orsakad av levererat gods (produktskada)

31. Säljaren ansvarar inte för skada som godset orsakar på fast eller lös egendom eller följderna av sådan skada om skadan inträffar då godset är i Kundens besittning.

Kunden skall hålla Säljaren skadelös i den utsträckning Säljaren åläggs ansvar gentemot tredje man för sådan skada eller förlust som Säljaren enligt första stycket inte ansvarar för.

Nämnda begränsningar i Säljarens ansvar gäller inte om denne har gjort sig skyldig till grov vårdslöshet.

Framställer tredje man krav mot Säljaren eller Kunden på ersättning för skada eller förlust som avses i denna punkt 31, skall den andra parten genast skriftligen underrättas härom.

Säljaren och Kunden är skyldiga att låta sig instämmas till den domstol eller skiljenämnd som behandlar ersättningskrav mot någon av dem, om kravet grundas på skada eller förlust som påstås vara orsakad av levererat gods. Det inbördes förhållandet mellan Säljaren och Kunden skall dock alltid avgöras genom skiljeförfarande enligt punkt 39.

Befrielsegrunder (force majeure)

32. Följande omständigheter utgör befrielsegrunder om de medför att avtalets fullgörande hindras eller blir oskäligt betungande: arbetskonflikt och varje annan omständighet som parterna inte kan råda över, såsom eldsvåda, naturkatastrofer, och extrema naturhändelser, krig, mobilisering eller militärinkallelser av motsvarande omfattning, rekvisition, beslag, handels- och valutarestriktioner, uppror och upplopp, knapphet på transportmedel eller arbetskraft, allmän varuknapphet, inskränkningar i tillförseln av drivkraft samt fel i eller försening av leveranser från leverantörer, som orsakas av sådan befrielsegrund. Ovan nämnda omständigheter utgör befrielsegrund endast om deras inverkan på avtalets fullgörande inte kunde förutses då avtalet ingicks.

33. Part som vill åberopa omständighet som utgör befrielsegrund enligt 32, skall utan dröjsmål skriftligen underrätta den andra parten när sådan omständighet inträffar och när den upphör.

Om befrielsegrund medför att parts fullgörande av avtalet försenas och detta är av väsentlig betydelse för andra parten har denne rätt att genast häva avtalet genom skriftligt meddelande.

Oavsett vad som i övrigt gäller enligt dessa bestämmelser får part häva avtalet genom skriftligt meddelande till andra parten om avtalets fullgörande försenas mer än 3 månader av befrielsegrund som nämns i 32.

Prover, ritningar och tekniska beskrivningar

34. Av Säljaren tillhandahållna prover, ritningar och tekniska beskrivningar är och förblir Säljarens egendom och är skyddade av Upphovsrättslagen (1960:729) och utgör företagshemligheter enligt Lagen om skydd för företagshemligheter (1990:409). Materialet får inte kopieras, delges för tredje man eller på annat sätt användas på ett sätt som kan skada Säljarens intressen.

Uppgifter om vikter, dimensioner, prestanda eller andra data som lämnats i kataloger, broschyrer ritningar eller annat informationsmaterial är ungefärliga och Säljaren förbehåller sig rätten att även under pågående leverans vidta sådana ändringar som betingas av materialfrågor, fabrikationsmetoder eller orsaker utanför Säljarens kontroll. Säljaren reserverar sig också för rena tryckfel i marknadsföringsmaterial.

Ansvarsbegränsning, garanti m.m.

35. Utöver vad som anges i dessa allmänna försäljningsvillkor har Säljaren inte något ansvar för dröjsmål eller fel i godset. Säljaren har således inte någon skyldighet att på grund av dröjsmål samt fel eller brist i varan utge någon ersättning till Kunden för utgifter, produktionsbortfall, utebliven vinst eller annan direkt eller indirekt förlust. Denna ansvarsbegränsning gäller dock endast under förutsättning att Säljaren inte har agerat grovt vårdslöst.

36. Publicerad information om Säljarens gods som härrör från Säljarens leverantörer utgör inte i sig någon garanti från Säljarens sida innebärande att godset till fullo motsvarar den information som leverantören lämnat. Det åligger således Kunden att själv förvissa sig om att godset uppfyller alla av leverantören angivna förutsättningar.

Mångfalden av möjliga användningsområden för respektive gods samt utvecklingen av nya tillämpningar medför att Kunden själv noggrant skall bedöma godsets lämplighet för avsedd användning.

37. Säljarens vid varje tillfälle lämnade användningstekniska rådgivning motsvarar den kunskap som Säljaren vid varje tillfälle besitter om godset och dess användningsområden. Rådgivningen utgör således inte någon garanti eller utfästelse om godsets speciella egenskaper eller användningsområden. Det åligger således Kunden att själv förvissa sig om att godsets egenskaper är i överensstämmelse med Kundens speciella behov, produktionsförfarande och användningsområde.

38. Kompensation för eventuella reklamationer betraktas som goodwill från Säljarens sida och skall aldrig betraktas som ett erkännande av skuld eller fel med mindre än att Säljaren skriftligen medgivit sådan skuld eller sådant fel.

Tvist och tillämplig lag

39. Tvist i anledning av detta avtal skall slutligt avgöras genom skiljedom i enlighet med reglerna för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut för förenklat skiljeförfarande med en skiljeman. Skiljeförfarandet skall äga rum i Stockholm. Om tvisteföremålets värde understiger tre prisbasbelopp skall tvisten dock avgöras i allmän domstol med Södertörns tingsrätt som första instans.

På detta avtal skall svensk rätt tillämpas.